De Muynck bvba logo


Date:31 augustus 2012

Blower door

Wij testen jouw huis op luchtdichtheid en adviseren daar waar nodig om de best mogelijke resultaten te bereiken!

Sinds 1 januari 2012 moeten aanvragen voor nieuwbouwprojecten voldoen aan zeer strenge normen inzake energieverbruik voor verwarming en koeling. De blowerdoor test biedt in tegenstelling tot andere, vaak dure, investeringen een betaalbaar alternatief om toch de vooropgestelde normen te behalen.
Vanaf 1 januari 2015 mogen, voor EPB, enkel nog luchtdichtheidsmetingen worden gebruikt die werden uitgevoerd conform STS-P 71-3 ‘Luchtdichtheid van gebouwen – luchtdichtheidsmeting’ . Dat houdt onder andere in dat de meting enkel mag uitgevoerd zijn door erkende luchtdichtheidsmeters. BVBA DE MUYNCK biedt een erkende luchtdichtheidsmeter aan.”

Waarom een Blowerdoortest?

Het doel van deze test is het ontdekken van luchtlekken in het gebouw.  Via deze lekken gaat energie verloren bij het verwarmen en koelen. Hierdoor kan condensatie ontstaan die nadelige gevolgen kan hebben zoals het vormen van schimmels, het vermindert de geluidsisolatie en de brandveiligheid.

Wat is een Blowerdoortest?

Deze test voert metingen uit bij over- en onderdruk.  Met behulp van een ventilator en het juiste meetprogramma kunnen deze metingen aangeven of er lekken zijn en wat het verlies is door deze lekken. Na het opsporen van de lekken kan u deze dichten en opnieuw een test laten uitvoeren met het oog op een zo goed mogelijke en duurzame afwerking.

Wanneer laat u best een Blowerdoortest uitvoeren?

De beste resultaten krijgt u wanneer het gebouw voorzien is van ramen en deuren en de afwerking werd gedaan tot aan de bezetting. In een vroeger stadium heeft een test weinig zin. Bij grotere projecten en indien u een testruimte kan afbakenen, kan deze test dan weer wel interessant zijn.  U kan zo beoordelen of uw afwerking volstaat en of het nodig is aanpassingen door te voeren.
Tarieven:
De test wordt in ideale omstandigheden uitgevoerd en bedraagt 315 euro Excl. BTW.

Voordelen:
•    Verborgen luchtlekken, koudebruggen en vochtproblemen worden snel opgespoord.
•    Daling van het energiegebruik, lagere energierekening
•    Verhoogt het wooncomfort
•    Voorkomt vochtschade door condensatie
•    Premies van netbeheerdersa
•    Verkrijg een lager Epeil, soms tot wel 10 E-punten.
•    Een optimale werking van de verwarming en ventilatie.
•    Verbetering van de luchtkwaliteit.
•    Beter resultaat op het Energieprestatiecertificaat.

Nota:
De drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) hebben gezamenlijk twee documenten opgesteld die de EN13829 verduidelijken naar de praktijk toe.
•    Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB.  [pdf – 170Kb]
•    Verantwoording van de bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen.  [pdf – 82Kb].

Premies en subsidies

Hoe lager het E-peil, hoe meer premies, subsidies en fiscale voordelen kunnen verkregen worden. Hieronder vindt u een link naar de aanvraagformulieren voor deze premies bij de netbeheerders (Eandis of Infrax).
•    E-peil & premies voor nieuwbouw woningen en appartementen
•    Aanvraagformulier Eandis 2012

Opgelet!
Een luchtdichtheid meting kan niet uitgevoerd worden bij weersomstandigheden met windsnelheden hoger dan 6 meter per seconde (maximum windsnelheid = 4 beaufort)

Tarieven

  • * A-meting (voor EPB) v.a. 299 euro excl. BTW
  • * B-meting (test tijdens bouwfase) v.a. 259 euro excl. BTW
  • * A + B-meting v.a. 499 euro excl. BTW
Wat is het verschil tussen A en B meting?

U kan als  eerste een blowerdoortest laten uitvoeren wanneer de luchtdichtheid van het gebouw reeds in grote mate verzorgd is, maar de afwerking nog niet gebeurd. Deze meting wordt een B-meting genoemd (methode B). Door middel van rookstaafjes en de warmtebeeldcamera kunnen ongecontroleerde luchtlekken opgespoord worden. Indien er grote lekken zouden zijn, kunnen die alsnog gedicht worden.

Eenmaal de finale afwerking gebeurd is en de woning wordt opgeleverd, kan een tweede test uitgevoerd worden om de uiteindelijke luchtdichtheid voor het EPB-verslag op te meten. Deze meting wordt de A-meting genoemd (methode A). Het meetrapport dat u daarvan ontvangt is een officieel document dat wordt aanvaard door de Vlaamse Overheid als luchtdichtheidsrapport en waarvan de waarden kunnen worden overgenomen door de EPB-verslaggever, wat doorgaans resulteert in een beter E-peil van de woning.

Opgelet!

Een luchtdichtheid meting kan niet uitgevoerd worden bij weersomstandigheden met windsnelheden hoger dan 6 meter per seconde (maximum windsnelheid = 4 beaufort)

 

BEZOEK OOK ONZE FACEBOOK GROEP